Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-562/19

SIJ - Slovenska industrija jekla, d. d., Ljubljana

Razširitev dnevnega reda 35. skupščine družbe SIJ d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.) v skladu z 298. členom ZGD-1 objavlja razširitev dnevnega reda 35. skupščine delničarjev družbe SIJ d.d., sklicane za dne 29. 8. 2019 ob 9.00 uri na sedežu družbe, na podlagi zahteve Slovenskega državnega holdinga, d.d., v imenu delničarja Republika Slovenija.

Zahteva za dopolnitev dnevnega reda se objavlja na enak način kot sklic, in sicer v obliki priporočenega pisma, z objavo na spletnih straneh SEOnet in na spletnih straneh družbe http://www.sij.si/.

Informacije, ki jih vsebuje objava, so na voljo tudi na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom http://www.sij.si/ in bodo dostopne še najmanj pet let od datuma objave.

Uprava družbe SIJ d.d.
Datum: 09.08.2019