Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-620/19

KD Group, d.d., Ljubljana

Sklic na dokument: Obvestilo o seznanitvi z izpodbojno tožbo

Obvestilo o sklenitvi sodne poravnave

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, 158. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in člena 17 Uredbe (EU) št. 596/2014 družba KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: KD Group) obvešča, da sta KD Group in Facig, upravljanje in svetovanje d.o.o., Ljubljana (v nadaljevanju: Facig d.o.o.) dne 12.9.2019 sklenila sodno poravnavo. S podpisom sodne poravnave sta družba Facig d.o.o., kot tožeča stranka, in KD Group, kot tožena stranka, v gospodarskem sporu zaradi razveljavitve  sklepov 25. skupščine delničarjev KD Group, ki je potekala dne 17. 4. 2019, sprejetih pod točkami 2.a), 2b) in 3 dnevnega reda, dokončno uredili medsebojna razmerja, pri čemer FACIG d.o.o. umika tožbo. Prav tako družbi druga do druge nimata več nobenih obveznosti iz naslova navedenega spora.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe www.kd.group.com  od  13.9.2019 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

KD Group d.d.
Datum: 13.09.2019