Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-53/19

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 9. 9. 2019 do vključno 13. 9. 2019. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 13.798 lastnih delnic v skupni vrednosti 840.323 EUR, in sicer:

- 9. 9. 2019     3.274   delnic po povprečni tehtani ceni 60,60 EUR,
- 10. 9. 2019   3.351   delnic po povprečni tehtani ceni 60,65 EUR,
- 11. 9. 2019   1.440   delnic po povprečni tehtani ceni 60,76 EUR,    
- 12. 9. 2019   2.733   delnic po povprečni tehtani ceni 60,80 EUR in
- 13. 9. 2019   3.000   delnic po povprečni tehtani ceni 61,67 EUR.

Posredniki pri nakupih so bili SKB d.d., NLB d.d. in Ilirika, d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.063.341 kar je predstavljalo 3,243 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.077.139 kar predstavlja 3,285 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 16. 9. 2019 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 16.09.2019