Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-624/19

ABANKA d.d., Ljubljana

XLI. skupščina Abanke d.d.

Uprava Abanke d.d., Slovenska 58, Ljubljana, na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), veljavne zakonodaje, ter 23. člena Statuta Abanke d.d. sklicuje

XLI. skupščino Abanke d.d.,

ki bo 19. septembra 2019, ob 15.00 uri, na sedežu Abanke d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana

z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine banke, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine banke

Predlog sklepa št 1:

Skupščina banke imenuje organe XLI. skupščine Abanke d.d.:

predsednik: Tomaž Marinček

podpredsednik: Matevž Zgaga

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

2. Imenovanje članic Nadzornega sveta banke

Predlog sklepa št 2:

Za članico nadzornega sveta Abanke d.d. se za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata dne 3.10.2019, imenuje gospo Melito Malgaj.

Predlog sklepa št 3:

Za članico nadzornega sveta Abanke d.d. se za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata dne 9.10.2019, imenuje mag. Alenko Vrhovnik Težak.

Predlagatelj sklepa je nadzorni svet.

3. Seznanitev skupščine s Pravili o prejemkih in pravicah članov uprave Abanke d.d. in Politiko prejemkov Abanke d.d.

Predlog sklepa št 4:

Skupščina se seznani s Pravili o prejemkih in pravicah članov uprave Abanke d.d in Politiko prejemkov Abanke d.d.

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

---------------------------------

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov, je delničarju na vpogled na sedežu banke na naslovu Slovenska 58, Ljubljana, vsak delovni dan od dneva objave sklica do zasedanja skupščine od 9. ure dalje.

Abanka d.d.
Uprava banke

mag. Jože Lenič
predsednik uprave

Matej Golob Matzele
član uprave

Nada Mertik
članica uprave
Datum: 16.09.2019
Pripeti dokumenti:  XLI. skupščina Abanke d.d.