Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-643/19

KD d.d., Ljubljana

Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in z njimi tesno povezanih oseb

Na podlagi 19. člena Uredbe 596/2014/EU in v skladu s 136. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov družba KD, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana (v nadaljevanju: družba) objavlja obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in z njimi tesno povezanih oseb, ki ga je družba prejela dne 1.10.2019. Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.

To obvestilo bo od 1.10.2019 dalje objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.kd-fd.si v sklopu javnih objav, najmanj 5 let od datuma objave.  

 

KD d.d.
Datum: 01.10.2019