Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-67/19

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 30. 9. 2019 do vključno 4. 10. 2019. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 16.311 lastnih delnic v skupni vrednosti 1.028.760 EUR, in sicer:

- 30. 9. 2019   3.922   delnic po povprečni tehtani ceni 63,07 EUR,
- 1. 10. 2019   3.928   delnic po povprečni tehtani ceni 63,17 EUR,
- 2. 10. 2019   3.904   delnic po povprečni tehtani ceni 63,00 EUR,      
- 3. 10. 2019   3.663   delnic po povprečni tehtani ceni 63,00 EUR in
- 4. 10. 2019     894    delnic po povprečni tehtani ceni 63,25 EUR

Posredniki pri nakupih so bili SKB d.d., NLB d.d. in Ilirika, d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.106.328 kar je predstavljalo 3,374 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.122.693 kar predstavlja 3,423 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 7. 10. 2019 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 07.10.2019