Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-207/19

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Uvrstitev in začetek trgovanja z zakladnimi menicami TZ175 in OZ13 izdajatelja Republika Slovenija

 

Izdajatelj:

Republika Slovenija

Naslov:

Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana

LEI koda:

485100000LWQHIX4XX88

Oznaka:

TZ175

OZ13

ISIN koda:

SI0002502472

SI0002103909

CFI koda:

DYZTXR

DBZTFR

Ime VP:

TRIMESEČNA ZAKLADNA MENICA 30/12/2019

OSEMNAJSTMESEČNA ZAKLADNA MENICA 8/4/2021

FISN koda:

RS/DISC TB 20191230 GOVT GTD

RS/DISC BD 20210408 GOVT GTD

Mesto trgovanja:

XLJU

Segment borznega trga:

Trg obveznic – zakladne menice

Število:

12.000

60.000

Skupna nominalna vrednost (EUR):

120.000.000,00

60.000.000,00

Datum izdaje v KDD, d. d.:

10. 10. 2019

10. 10. 2019

Datum uvrstitve na borzni trg:

11. 10. 2019

11. 10. 2019

Začetek trgovanja:

11. 10. 2019

11. 10. 2019

Datum zaustavitve in umika  iz trgovanja na borznem trgu:

23. 12. 2019

6. 4. 2021

Razlog zaustavitve in umika:

Zapadlost vseh obveznosti

Zapadlost vseh obveznosti

Datum zapadlosti:

30. 12. 2019

8. 4. 2021

En lot:

Apoen 1.000,00 EUR

Minimalna količina za trgovanje:

En lot

Tečaj zakladnih menic:

Izražen v odstotku od nominalne vrednosti zakladne menice

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 10.10.2019