Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-209/19

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

IMPOL 2000 d.d. - začasna ustavitev trgovanja z obveznicami z oznako IM01

Izdajatelj:

IMPOL 2000 d.d.

Sedež in poslovni naslov:

Partizanska ulica 38, 2310 Slovenska Bistrica

Mesto trgovanja:

XLJU

Segment:

Trg obveznic

Ime instrumenta:

IMPOL 2000, OBVEZNICE 1. IZDAJE 19/10/2020

Oznaka:

IM01

ISIN:

SI0032103572

LEI:

213800CJL8BEGCDR4525

Datum ustavitve:

14. 10. 2019

Do vključno:

21. 10. 2019

Stanje:

Zadržan vrednostni papir (Pri ustavitvi trgovanja (HALT) bodo vsa vnesena naročila za obveznice IM01, vnesena pred ustavitvijo trgovanja, avtomatsko odstranjena iz trgovalnega sistema)

Razlog:

Izvedba postopkov v KDD (vmesno izplačilo glavnice)

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 11.10.2019