Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-72/19

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 14. 10. 2019 do vključno 21. 10. 2019. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 18.311 lastnih delnic v skupni vrednosti 1.191.992 EUR, in sicer:

- 14. 10. 2019   3.189   delnic po povprečni tehtani ceni 64,73 EUR,
- 15. 10. 2019   3.815   delnic po povprečni tehtani ceni 65,05 EUR,
- 16. 10. 2019   3.844   delnic po povprečni tehtani ceni 65,40 EUR,      
- 17. 10. 2019   1.993   delnic po povprečni tehtani ceni 64,81 EUR,
- 18. 10. 2019   2.985   delnic po povprečni tehtani ceni 65,20 EUR in
- 21. 10. 2019   2.485   delnic po povprečni tehtani ceni 65,29 EUR.

Posredniki pri nakupih so bili SKB d.d., NLB d.d. in Ilirika, d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.134.542 kar je predstavljalo 3,460 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.152.853 kar predstavlja 3,515 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 22. 10. 2019 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 22.10.2019