Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-217/19

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Zapadlost kuponov obveznic: KSF1 in SIJ4

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, na podlagi amortizacijskega načrta izdajatelja in po uskladitvi podatkov s Centralno klirinško depotno družbo v skladu s Pravili borze določa prvi trgovalni dan brez upravičenja do tekočega kupona naslednjih izdaj obveznic:

 

KS naložbe 1. izdaja (KSF1)

Datum zapadlosti: 1. 12. 2019

Prvi trgovalni dan brez kupona*: 26. 11. 2019

 

SIJ 4. izdaja (SIJ4)

Datum zapadlosti: 24. 11. 2019

Prvi trgovalni dan brez kupona*: 19. 11. 2019

 

*Prvi trgovalni dan brez kupona je hkrati prvi dan obrestovanja naslednjega kupona.

 

Podrobnejši podatki o vrednostih glavnic in obresti ter obdobje obrestovanja kuponov so navedeni v prilogi.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 04.11.2019
Pripeti dokumenti:  Priloga