Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-734/19

PRVA GROUP PLC. - SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana

Obvestilo o sprejetih sklepih nadzornega sveta

Nadzorni svet družbe SKUPINA PRVA, d.d. se je na svoji 55. redni seji dne 14.11.2019 med drugim seznanil:

  • z izvajanjem sklepov prejšnje seje nadzornega sveta in potrdil zapisnik 26. korespondenčne seje nadzornega sveta,
  • s poročilom revizijske komisije in potrdil sprejete sklepe revizijske komisije,
  • s finančnim poročilom družbe SKUPINA PRVA, d.d. in njenih hčerinskih družb za obdobje 1 – 9 2019,
  • s plani hčerinskih družb za obdobje 2020-2022,
  • potrdili pogodbo o revidiranju letnih računovodskih izkazov za leto 2019 z revizijsko hišo KPMG.

Na isti seji so člani nadzornega sveta prav tako:

  • sprejeli poslovni in konsolidiran plan družbe SKUPINA PRVA, d.d. za obdobje 2020-2022,

  • določil termin naslednje seje nadzornega sveta.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe SKUPINA PRVA, d.d. (www.prvagroup.eu) in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe SKUPINA PRVA, d.d.
Datum: 14.11.2019