Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-785/19

KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana

Obvestilo o 7. seji nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Člani nadzornega sveta družbe KOMPAS SHOP d.d. so se dne 26.11.2019 sestali na 7. seji nadzornega sveta, kjer je nadzorni svet potrdil zapisnik predhodne seje, ter se seznanil s poročilom uprave družbe.

Informacija bo od 26.11.2019 dalje objavljena tudi na spletni strani družbe www.kompas-shop.si, za obdobje najmanj pet let.

Direktor družbe
Datum: 26.11.2019