Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-787/19

ABANKA d.d., Ljubljana

51. redna seja Nadzornega sveta Abanke d.d.

Abanka d.d. objavlja obvestilo o sklepih 51. redne seje Nadzornega sveta Abanke d.d., ki je potekala 26. novembra 2019:

Nadzorni svet banke se je seznanil s poročilom o finančnem poslovanju Abanke d.d. v prvih devetih mesecih leta 2019 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi. Nadzorni svet se je seznanil tudi s poročilom o izvajanju zavez, danih Evropski komisiji, na dan 30. 9. 2019.

Sporočilo bo dostopno tudi na spletnih straneh Abanke d.d. od 26. novembra 2019 dalje za obdobje najmanj 5 let.

 

Uprava Abanke d.d.
Datum: 26.11.2019