Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-786/19

ISTRABENZ, d.d., Portorož

Obvestilo o prevzemni ponudbi za odkup delnic družbe Istrabenz d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ISTRABENZ, holdinška družba, d.d., obvešča zainteresirano javnost, da je 26.11.2019 prejela obvestilo o prevzemni nameri za odkup delnic družbe Istrabenz d.d., ki ji jo je, kot pooblaščeni član prevzemnika INTUS INVEST, investicijske rešitve, d.o.o., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, posredovala ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. Ljubljana.

Obenem zainteresirano javnost obveščamo, da ne obstajajo nikakršni dogovori ali pogajanja s prevzemnikom v zvezi s »Prevzemno namero za odkup delnic družbe Istrabenz d.d.«, ki je bila objavljena dne 26.11.2019 v dnevniku Delo, da na premoženju ciljne družbe ni v korist prevzemnika ustanovljena niti posredna niti neposredna zastava niti kakšno drugo zavarovanje za plačilo vrednostnih papirjev ciljne družbe ter da ne obstoji zaveza družbe ISTRABENZ d.d., da v korist prevzemnika ustanovi zastavo ali da zavarovanje za plačilo vrednostnih papirjev ciljne družbe.

Obvestilo smo v skladu s 25. členom Zakona o prevzemih posredovali Agenciji za trg vrednostnih papirjev.

 

To obvestilo bo od dneva objave dalje za obdobje najmanj deset let objavljeno tudi na spletni strani holdinške družbe Istrabenz, d.d. (www.istrabenz.si).

Holdinška družba
Istrabenz, d.d.
Datum: 26.11.2019