Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-75/19

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 21. 11. 2019 do vključno 28. 11. 2019. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 18.422 lastnih delnic v skupni vrednosti 1.303.824 EUR, in sicer:

- 21. 11. 2019   3.000   delnic po povprečni tehtani ceni 70,20 EUR,
- 22. 11. 2019   1.741   delnic po povprečni tehtani ceni 71,99 EUR,
- 25. 11. 2019   4.222   delnic po povprečni tehtani ceni 71,60 EUR,      
- 26. 11. 2019   3.029   delnic po povprečni tehtani ceni 70,95 EUR,
- 27. 11. 2019   2.208   delnic po povprečni tehtani ceni 70,40 EUR in
- 28. 11. 2019   4.222   delnic po povprečni tehtani ceni 69,92 EUR.

Posredniki pri nakupih so bili SKB d.d., NLB d.d. in Ilirika, d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.152.853 kar je predstavljalo 3,515 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.171.275 kar predstavlja 3,572 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 29. 11. 2019 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 29.11.2019