Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-822/19

NLB, d. d., Ljubljana

Objava nadzorovane informacije

Na podlagi določil Pravil borze, 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 ter 130. člena ZTFI-1, Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana s sedežem: Trg republike 2, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Članica NLB Skupine je kot tožeča stranka prejela pravnomočno sodbo hrvaškega sodišča, s katero je bilo toženi stranki naloženo, da mora članici NLB Skupine izplačati 12.602.980,92 EUR v protivrednosti HRK z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne 13.6.2011 do poplačila s pripadajočimi pravdnimi stroški. Tožena stranka prisojenega zneska ni prostovoljno poravnala v paricijskem roku, zato je bila članica NLB Skupine začela z ustreznimi sodnimi postopki, ki v trenutku objave te informacije še niso zaključeni, trajanja postopkov pa ni mogoče predvideti.

To sporočilo bo objavljeno na spletnih straneh Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana od dneva objave tega sporočila dalje, in sicer za obdobje (najmanj) 5 let.

Odnosi z vlagatelji,
NLB d.d., Ljubljana
Datum: 29.11.2019