Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-242/19

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Zapadlost kuponov obveznic: DPR1, DZS2 in RS33

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, na podlagi amortizacijskega načrta izdajatelja in po uskladitvi podatkov s Centralno klirinško depotno družbo v skladu s Pravili borze določa prvi trgovalni dan brez upravičenja do tekočega kupona naslednjih izdaj obveznic:

 

Delo Prodaja 1. izdaja (DPR1)

Datum zapadlosti: 23. 12. 2019
Prvi trgovalni dan brez kupona*: 14. 12. 2019

DZS 2. izdaja (DZS2)

Datum zapadlosti: 5. 1. 2020
Prvi trgovalni dan brez kupona*: 24. 12. 2019

REPUBLIKA SLOVENIJA 33. izdaja (RS33)

Datum zapadlosti: 1. 1. 2020
Prvi trgovalni dan brez kupona*: 28. 12. 2019

 

*Prvi trgovalni dan brez kupona je hkrati prvi dan obrestovanja naslednjega kupona.

Podrobnejši podatki o vrednostih glavnic in obresti ter obdobje obrestovanja kuponov so navedeni v prilogi.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 02.12.2019
Pripeti dokumenti:  Priloga