Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-827/19

UNIOR d.d., Zreče

Prodajni postopek za prodajo hčerinske družbe UNITUR d.o.o.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

 

Družba UNIOR d.d. je pričela s prodajnim postopkom za prodajo 100% lastniškega deleža v hčerinski družbi UNITUR d.o.o., ki je leta 2017 nastala z izčlenitvijo dejavnosti programa Turizem v samostojno pravno osebo.

Delež v hčerinski družbi je na podlagi Sindicirane kreditne pogodbe, ki jo je družba UNIOR d.d. decembra 2016 sklenila z bankami upnicami, opredeljen kot poslovno nepotrebno premoženje, ki je namenjen prodaji.

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe
Datum: 02.12.2019