Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-244/19

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Izredna revizija minimalne vrednosti posla s svežnjem na borznem trgu

Borza je opravila izredno revizijo minimalne vrednosti posla s svežnjem skladno z določbami Pravil borze, sprememb Navodil za trgovanje z dne 27. 11. 2019 in skladno z evropsko zakonodajo ter določila, da znaša minimalna vrednost poslov s svežnji na borznem trgu 270.000,00 EUR za vse lastniške vrednostne papirje,   komercialne zapise in zakladne menice z ročnostjo krajšo od 12 mesecev.

Nove minimalne vrednosti posla s svežnjem začnejo veljati in se uporabljati z dnem 9. 12. 2019.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 04.12.2019