Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-857/19

NLB, d. d., Ljubljana

Obvestilo o poslih vodilnih delavcev z delnico NLBR

Na podlagi pravil borz in v povezavi z 19. členom Uredbe (EU) št. 596/2014  NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana objavlja to obvestilo:

  • Dne 10.12.2019 je Alexander Bayr, član nadzornega sveta, NLB d.d., preko Ljubljanske borze kupil 110 lotov navadne delnice NLB d.d., ISIN: SI0021117344, trgovalni simbol na Ljubljanski borzi NLBR, LEI koda izdajatelja: 5493001BABFV7P27OW30, v skupni vrednosti 6.710,00 EUR, kar predstavlja 0,00055 % vseh delnic družbe. Podrobnosti transakcije:

 

Dan transakcije

Število

Cena na delnico NLBR v EUR

Vrednost nakupa v EUR

10.12.2019

110

61,00

6.710,00

 

 

 

 

  • Dne 11.12.2019 je Andreas Klingen, član nadzornega sveta, NLB d.d., preko Ljubljanske borze kupil 820 lotov navadnih delnic NLB d.d., ISIN: SI0021117344, trgovalni simbol na Ljubljanski borzi NLBR, LEI koda izdajatelja: 5493001BABFV7P27OW30,  v skupni vrednosti 49.819,20 EUR, kar predstavlja 0,0041 % vseh delnic družbe. Podrobnosti transakcij:

Dan transakcije

Število

Cena na delnico  NLBR v EUR

Vrednost nakupa v EUR

11.12.2019

184

60,60

11.150,40

11.12.2019

50

60,80

3.040,00

11.12.2019

90

60,80

5.472,00

11.12.2019

496

60,80

30.156,80

 

 

 

 

 

 

 

 

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.nlb.si od 11. decembra 2019 dalje.

Odnosi z vlagatelji
NLB d.d., Ljubljana
Datum: 11.12.2019