Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba




Podrobno iskanje
 
INI-854/19

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Gospodarski načrt Skupine Mercator za leto 2020

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Skupina Mercator za leto 2020 načrtuje predvsem nadaljnje uresničevanje svoje strategije razvoja, pri čemer je ključno doseganje rasti prihodkov in poslovna uspešnost Mercatorja kot najboljšega lokalnega trgovca na vseh trgih, kjer posluje. Za leto 2020 načrtuje Skupina Mercator za 2,3 milijarde EUR prihodkov in 110 milijonov EUR normalizirane EBITDA. Mercator z letom 2020 vstopa v nov investicijski ciklus, pri čemer je najpomembnejša investicija v logistično-distribucijski center v Ljubljani in investicije v logistične kapacitete ter širjenje mreže v Srbiji. Ena ključnih značilnosti poslovanja v letu 2020 bo rast stroškov, predvsem rast stroškov delovne sile, pri čemer to zlasti velja za trg Slovenije zaradi zakonskih sprememb, ki pričnejo veljati 1. januarja 2020.

Normalizirana EBITDA Skupine Mercator bo za leto 2020 znašala 110 milijonov EUR (brez vpliva standarda MSRP 16 Najemi). Skupina Mercator za leto 2020 načrtuje prihodke v višini 2,3 milijarde EUR.

Skupina Mercator načrtuje tudi nadaljevanje razdolževanja. Če je bilo razmerje med neto dolgom in normalizirano EBITDA v letu 2016 14,1-kratno, načrtuje Skupina Mercator do konca leta 2020 to razmerje znižati na 4,5-kratno. Doseganje tega cilja bo imelo izrazito pozitivne posledice na poslovno uspešnost in predvsem na nadaljnji razvoj Skupine Mercator. Skupina Mercator ima še vedno v lasti za skoraj 1,2 milijarde EUR nepremičnin tudi po že izvedenih projektih monetizacije. Mercator bo tudi v letu 2020 aktivno nadaljeval s projektom izgradnje novega logistično-distribucijskega centra v Ljubljani, ki bo po načrtih zgrajen do konca leta 2021. Gre za največjo investicijo v zgodovini Mercatorja.

V letu 2020 Skupina Mercator načrtuje za 44 milijonov EUR naložb, pri čemer bo 57 % vseh naložbenih sredstev namenjenih za naložbe v Sloveniji. Skupina Mercator načrtuje, da bo v letu 2020 odprla 28 novih trgovin, prenovila pa 65 trgovin na vseh trgih, kjer posluje. Mercator bo tudi v naslednjem letu krepil sodelovanje z lokalnimi in regionalnimi dobavitelji in nadaljeval z razvijanjem novih komercialnih platform ter novih in inovativnih konceptov trgovine, predvsem priročnih formatov trgovin.

Obvestilo bo od 11. 12. 2019 in za obdobje najmanj 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator, d. d.
Uprava
Datum: 11.12.2019