Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-252/19

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Registracija Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana kot upravljavca referenčnih vrednosti

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana (v nadaljevanju: Ljubljanska borza) je prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev, na podlagi katere se je Ljubljanska borza registrirala kot upravljavec referenčnih vrednosti. S tem se je Ljubljanska borza uskladila z Uredbo (EU) 2016/1011 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov (v nadaljevanju: Uredba BMR).

 

Ljubljanska borza je upravljavec indeksa SBITOP, ki predstavlja nepomembno referenčno vrednost reguliranih podatkov. Na tej podlagi je Ljubljanska borza v skladu z Uredbo BMR na svoji spletni strani objavila naslednji dve izjavi upravljavca referenčne vrednosti:

  • Izjavo o referenčni vrednosti, ki obsega vse ključne informacije v zvezi z indeksom SBITOP, metodologijo za izračun ter kontrolami,  in
  • Izjavo o skladnosti, ki vsebuje pojasnila, zakaj in s kakšnim namenom upravljavec pri zagotavljanju referenčne vrednosti zakonito ne uporablja posameznih določb Uredbe BMR in povezanih aktov.

 

Spletna stran Ljubljanske borze, kjer sta objavljeni obe izjavi:

http://www.ljse.si/cgi-bin/jve.cgi?doc=8214

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 12.12.2019