Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-83/19

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 13. 12. 2019 do vključno 19. 12. 2019. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 22.778 lastnih delnic v skupni vrednosti 1.689.925 EUR, in sicer:

- 13. 12. 2019   4.633  delnic po povprečni tehtani ceni 73,83 EUR,
- 16. 12. 2019   5.230  delnic po povprečni tehtani ceni 74,60 EUR,
- 17. 12. 2019   5.029  delnic po povprečni tehtani ceni 74,20 EUR,      
- 18. 12. 2019   2.796  delnic po povprečni tehtani ceni 73,40 EUR in
- 19. 12. 2019   5.090  delnic po povprečni tehtani ceni 74,52 EUR.

Posredniki pri nakupih so bili SKB d.d., NLB d.d. in Ilirika, d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.203.165 kar je predstavljalo 3,669 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.225.943 kar predstavlja 3,738 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 20. 12. 2019 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 20.12.2019