Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-29/19

MINERVO D.D.

OBJAVA INFORMACIJ O SPREMEMBI POMEMBNIH DELEŽEV

V skladu s 147. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 79/06 s spremembami; v nadaljevanju ZTFI-1) in 18. členom Sklepa o informacijah o pomembnih deležih (Ur. l. RS, št. 30-1377/2019, v nadaljevanju: sklep) družba MINERVO, podjetje za miniranje, eksploatacijo rudnin, vrtanje in opremo d.d., Ljubljana, Letališka cesta 27A, 1000 Ljubljana, matična št. 5098653000 (v nadaljevanju: Minervo d.d. ali družba) objavlja naslednjo informacijo o spremembi pomembnih deležev:

Družba Minervo d.d. je kot izdajatelj delnic z oznako PVMG (ISIN: SI0031102286), dne 23.12. 2019 prejela obvestila o spremembi pomembnih deležev, ki sta jih družbi posredovala: Mirko Turk in Mitja Peternel.

Iz obvestila delničarja Mirka Turk-a izhaja, da je ta dne 17.12.2019 v smislu sklepa (ki kot trenutek pridobitve oziroma odsvojitve šteje dan sklenitve zavezovalnega posla) odsvojil delnice PVMG, zaradi česar delničar Mirko Turk nima več delnic in s tem glasovalnih pravic v družbi Minervo, d.d.. 

Iz obvestila delničarja Mitja Peternel izhaja, da je ta dne 17.12.2019 v smislu sklepa (ki kot trenutek pridobitve oziroma odsvojitve šteje dan sklenitve zavezovalnega posla) pridobil  52.000 delnic PVMG, kar predstavlja 10,49% vseh delnic družbe Minervo d.d., zaradi česar se je delničarju Mitji Peternel-u posledično povečal prag pomembnega deleža glasovalnih pravic v družbi Minervo d.d., nad prag 10% vseh glasovalnih pravic v družbi Minervo d.d., kot to določa 129. člen ZTFI-1 in je posledično Mitja Peternel imetnik 10,49% delnic družbe Minervo d.d. 

DIREKTOR DRUŽBE: VOJKO REVEN
Datum: 24.12.2019