Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-1/20

SAVA RE, d. d., Ljubljana

Obvestilo o poslih vodilnih delavcev z delnico POSR

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja to obvestilo:

Dne 30. 12. 2019 je Mateja Živec, članica nadzornega sveta Save Re, d.d., kupila 1.000 lotov POSR v skupni vrednosti 18.200,00 EUR, kar predstavlja 0,0058 % vseh delnic in 0,0065 % delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Pred navedeno transakcijo Mateja Živec ni imela delnic POSR.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 3. januarja 2020 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe
Datum: 03.01.2020