Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-1/20

MINERVO D.D.

OBJAVA INFORMACIJ O SPREMEMBI POMEMBNIH DELEŽEV

V skladu s 147. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 79/06 s spremembami; v nadaljevanju ZTFI-1) in 18. členom Sklepa o informacijah o pomembnih deležih (Ur. l. RS, št. 30-1377/2019, v nadaljevanju: sklep) družba MINERVO, podjetje za miniranje, eksploatacijo rudnin, vrtanje in opremo d.d., Ljubljana, Letališka cesta 27A, 1000 Ljubljana, matična št. 5098653000 (v nadaljevanju: Minervo d.d. ali družba) objavlja naslednjo informacijo o spremembi pomembnih deležev:

Družba Minervo d.d. je kot izdajatelj delnic z oznako PVMG (ISIN: SI0031102286), dne 06.01.2020 prejela obvestila o spremembi pomembnih deležev, ki so jih družbi posredovala: Matevž Turk, Mitja Peternel in Vojko Reven.

Iz obvestila delničarja Mitja Peternela izhaja, da je ta dne 23.12.2019 v smislu sklepa (ki kot trenutek pridobitve oziroma odsvojitve šteje dan sklenitve zavezovalnega posla) odsvojil delnice PVMG, zaradi česar delničar Mitja Peternel nima več delnic in s tem glasovalnih pravic v družbi Minervo, d.d.. 

Iz obvestila delničarja Matevža Turka izhaja, da je ta dne 23.12.2019 v smislu sklepa (ki kot trenutek pridobitve oziroma odsvojitve šteje dan sklenitve zavezovalnega posla) pridobil  32.976 delnic PVMG, kar predstavlja 6,65% vseh delnic družbe Minervo d.d., zaradi česar se je delničarju Matevžu Turku posledično povečal prag pomembnega deleža glasovalnih pravic v družbi Minervo d.d., nad prag 5% vseh glasovalnih pravic v družbi Minervo d.d., kot to določa 129. člen ZTFI-1 in je posledično Matevž Turk imetnik 6,65% delnic družbe Minervo d.d. 

Iz obvestila delničarja Reven Vojka  izhaja, da je ta dne 23.12.2019 v smislu sklepa (ki kot trenutek pridobitve oziroma odsvojitve šteje dan sklenitve zavezovalnega posla) pridobil  48.386 delnic PVMG, kar predstavlja 9,76% vseh delnic družbe Minervo d.d., zaradi česar se je delničarju Reven Vojku posledično povečal prag pomembnega deleža glasovalnih pravic v družbi Minervo d.d., nad prag 5% vseh glasovalnih pravic v družbi Minervo d.d., kot to določa 129. člen ZTFI-1 in je posledično Vojko Reven imetnik 9,76% delnic družbe Minervo d.d. 

DIREKTOR DRUŽBE: VOJKO REVEN
Datum: 07.01.2020