Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-12/20

DARS d.d., Celje

Finančni koledar za leto 2020

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d. d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje objavlja finančni koledar za leto 2020, ki je v pripetem dokumentu.

Ta informacija bo objavljena tudi na spletnih straneh družbe DARS d. d. (www.dars.si), kjer bo dostopna še vsaj pet let.

Komuniciranje
Datum: 09.01.2020
Pripeti dokumenti:  Finančni koledar za leto 2020