Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-2/20

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 6. 1. 2020 do vključno 10. 1. 2020. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 12.905 lastnih delnic v skupni vrednosti 962.113 EUR, in sicer:

- 6. 1. 2020          444  delnic po povprečni tehtani ceni 72,98 EUR,
- 7. 1. 2020       3.389  delnic po povprečni tehtani ceni 74,00 EUR,
- 8. 1. 2020       3.473  delnic po povprečni tehtani ceni 74,48 EUR,      
- 9. 1. 2020       3.550  delnic po povprečni tehtani ceni 74,40 EUR in
- 10. 1. 2020     2.049  delnic po povprečni tehtani ceni 76,20 EUR.

Posredniki pri nakupih so bili SKB d.d., NLB d.d. in Ilirika, d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.234.252 kar je predstavljalo 3,764 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.247.157 kar predstavlja 3,803 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 13. 1. 2020 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 13.01.2020