Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-3/20

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Sklic na dokument: Republika Slovenija – uvrstitev obveznic RS82 (izpolnitev odložnega pogoja)

Izdajatelj:

Republika Slovenija

Sedež in poslovni naslov:

Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana

ISIN:

SI0002103966

Oznaka:

RS82

CFI koda:

DBFTFR

FISN:

RS/0.275 BD 20300114 GOVT GTD

Segment:

Trg obveznic

Št. obveznic:

1.500.000

Nominalna vrednost obveznice (v EUR):

1.000,00

Vrednost izdaje (v EUR):

1.500.000.000,00

Obrestna mera:

Nespremenljiva; 0,275%

Izplačilo obresti:

Letno

Datum dospetja glavnice:

14. 1. 2030

Datum izdaje v KDD d.d.:

14. 1. 2020

Datum uvrstitve na borzni trg:

16. 1. 2020

Začetek trgovanja:

16. 1. 2020

Zadnji trgovalni dan:

9. 1. 2030

Datum umika iz trgovanja na borznem trgu:

10. 1. 2030

Minimalna količina za trgovanje:

En lot

En lot je:

Apoen po 1.000,00 EUR

Druge informacije:

Izdajatelj ni zavezan k objavi prospekta obveznic (1(2)(b) člen Uredbe (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta). Predstavitveni dokument bo izdajatelj objavil na SEOnet dne 15. 1. 2020.

Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana
Datum: 14.01.2020