Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-5/20

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Uvrstitev in začetek trgovanja z zakladnimi menicami TZ176, SZ110 in DZ92 izdajatelja Republika Slovenija

Izdajatelj:

Republika Slovenija

Naslov:

Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana

Oznaka:

TZ176

SZ110

DZ92

ISIN koda:

SI0002502514

SI0002502522

SI0002502530

CFI koda:

DYZTXR

DYZTXR

DYZTXR

FISN koda:

RS/DISC TB 20200416 GOVT GTD

RS/DISC TB 20200716 GOVT GTD

RS/DISC TB 20210114 GOVT GTD

Segment borznega trga:

Trg obveznic – zakladne menice

Število:

50.000

60.000

42.000

Skupna nominalna vrednost (EUR):

50.000.000,00

60.000.000,00

42.000.000,00

Datum izdaje v KDD, d. d.:

16. 1. 2020

16. 1. 2020

16. 1. 2020

Datum uvrstitve na borzni trg:

20. 1. 2020

20. 1. 2020

20. 1. 2020

Začetek trgovanja:

20. 1. 2020

20. 1. 2020

20. 1. 2020

Datum zaustavitve in umika  iz trgovanja na borznem trgu:

14. 4. 2020

14. 7. 2020

12. 1. 2021

Datum zapadlosti:

16. 4. 2020

16. 7. 2020

14. 1. 2021

En lot:

Apoen 1.000,00 EUR

Minimalna količina za trgovanje:

En lot

Tečaj zakladnih menic:

Izražen v odstotku od nominalne vrednosti zakladne menice

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 16.01.2020