Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-4/20

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 13. 1. 2020 do vključno 15. 1. 2020. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 12.689 lastnih delnic v skupni vrednosti 985.657 EUR, in sicer:

- 13. 1. 2020     4.051 delnic po povprečni tehtani ceni 78,22 EUR,
- 14. 1. 2020    4.312  delnic po povprečni tehtani ceni 77,84 EUR in
- 15. 1. 2020     4.326  delnic po povprečni tehtani ceni 77,00 EUR.      

Posredniki pri nakupih so bili SKB d.d., NLB d.d. in Ilirika, d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.247.157 kar je predstavljalo 3,803 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.259.846 kar predstavlja 3,842 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 16. 1. 2020 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 16.01.2020