Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-27/20

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Vzdrževalec likvidnosti za delnico Telekoma Slovenije, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Telekom Slovenije, d.d., je z borznim članom Interkapital vrijednosni papiri d.o.o sklenil pogodbo za opravljanje storitev vzdrževanja likvidnosti delnice Telekoma Slovenije, d.d.. Storitve po pogodbi se bodo začele izvajati 3. februarja 2020 in dopolnjujejo ostale aktivnosti Telekoma Slovenije, d.d., na področju odnosov z investitorji.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Telekoma Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.
Datum: 16.01.2020