Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-34/20

LUKA KOPER, d.d., Koper

Izvolitev predstavnika delavcev v nadzorni svet družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Luka Koper, d. d. objavlja naslednje sporočilo:

Zainteresirano javnost obveščamo, da je Svet delavcev družbe Luka Koper, d.d. za novega predstavnika delavcev v nadzornem svetu družbe Luka Koper, d.d. izvolil Mehrudina Vukoviča. Slednji je na funkciji nasledil Marka Grabljevca, ki se mu je mandat predstavnika delavcev v nadzornem svetu iztekel. Novo izvoljenemu predstavniku je štiriletni mandat pričel teči z 19.1.2020.

Sporočilo bo od 21.1.2020 dalje objavljeno na spletni strani družbe www.luka-kp.si.

Uprava družbe
Datum: 21.01.2020