Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-40/20

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Uspešno zaključeno refinanciranje posojil

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d. d. , Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Skupina Mercator je uspešno zaključila refinanciranje sindiciranega posojila hčerinski družbi  Mercator - S, d. o. o., ki je bilo sklenjeno v letu 2014 in bi zapadlo v marcu letošnjega leta. Postopek refinanciranja je stekel konec septembra 2019, vanj pa je bilo vključenih 59 potencialnih partnerjev, kar vsekakor potrjuje zaupanje bank v pozitivne spremembe v poslovanju Skupine Mercator v zadnjih dveh letih. V procesu zbiranja ponudb je bilo opravljenih več predstavitev v Beogradu in Londonu, v zadnji fazi pa so pridobili štiri ponudbe. V procesu zaključnih pogajanj je vodstvu Skupine Mercator in družbe Mercator - S, d. o. o., uspelo zagotoviti bistveno bolj ugodne pogoje in s tem temelj za nadaljnji razvoj Mercatorja v Srbiji. Vrednost pogodbe o refinanciranju je 90 milijonov EUR, pogodba pa je bila podpisana z najboljšim ponudnikom – AIK banko.

Sklenjen dogovor pomeni refinanciranje sindiciranega posojila hčerinski družbi in tudi refinanciranje kratkoročnih obveznosti družbe Mercator - S, d. o. o., pri čemer so pogoji refinanciranja bistveno bolj ugodni od obstoječih. Družbi Mercator - S, d. o. o., refinanciranje tako utrjuje kapitalsko strukturo in izboljšuje likvidnost za naslednjih pet let, obenem pa sklenjen dogovor o refinanciranju daje dober temelj za nadaljnji razvoj poslovanja Mercatorja v Srbiji. Skupina Mercator in hčerinska družba bosta tako v prihodnje lahko še več vlagala v obnovo in širjenje poslovne mreže ter zagotavljanje novih logističnih kapacitet. 

»Skupina Mercator bo nadaljevala z zastavljeno strategijo razvoja in z zmanjševanjem zadolženosti. S tem zagotavljamo ustrezne pogoje za refinanciranje preostalega dolga Skupine Mercator. Za razvoj Skupine Mercator pa je seveda pomembno tudi, da se Skupina Mercator prenese na Fortenovo, saj stabilno lastništvo pomeni bistven pogoj za nadaljnji razvoj največjega slovenskega in regionalnega trgovca«, je poudaril Tomislav Čizmić, predsednik uprave Skupine Mercator.

Obvestilo bo od 22. 1. 2020 in za obdobje najmanj 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator, d. d.
Uprava
Datum: 22.01.2020