Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-61/20

DATALAB, d.d., Ljubljana

Menjava v vodstvu in spremenjene vloge znotraj Upravnega odbora družbe

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba DATALAB Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Zaradi hujših težav s hrbtenico izvršnega direktorja g. Morena Rodmana, je Upravni odbor moral prerazporediti medsebojne vloge članov. Na 142. seji, dne 29.1.2020, so bili sprejeti naslednji sklepi:

  1. Z dnem 1.2.2020 se za predsednika Upravnega odbora družbe Datalab d.d. namesto g. Andreja Mertelja imenuje g. Andrej Brlečič.
  2. Z dnem 1.2.2020 se za izvršnega direktorja družbe Datalab d.d.  imenuje g. Andrej Mertelj namesto g. Morena Rodmana, ki mu mandat preneha 31.1.2020.

To obvestilo bo od 07.02.2020 objavljeno tudi na spletni strani družbe http://www.datalab.si/ za obdobje najmanj pet let.

 

Ljubljana, 07.02.2020

                                                                     Upravni odbor Datalab d.d.

Datum: 07.02.2020