Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-9/20

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 31. 1. 2020 do vključno 7. 2. 2020. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 21.781 lastnih delnic v skupni vrednosti 1.665.031 EUR, in sicer:

- 31. 1. 2020    5.734   delnic po povprečni tehtani ceni 76,80 EUR,
- 3. 2. 2020      6.058   delnic po povprečni tehtani ceni 75,73 EUR,
- 4. 2. 2020         822   delnic po povprečni tehtani ceni 75,12 EUR,      
- 5. 2. 2020         162   delnic po povprečni tehtani ceni 76,00 EUR,
- 6. 2. 2020      4.396   delnic po povprečni tehtani ceni 76,64 EUR in
- 7. 2. 2020      4.609   delnic po povprečni tehtani ceni 77,00 EUR


Posredniki pri nakupih so bili SKB d.d., NLB d.d. in Ilirika, d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.259.846 kar je predstavljalo 3,842 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.281.627 kar predstavlja 3,908 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 10. 2 . 2020 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 10.02.2020