Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-19/20

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Uvrstitev in začetek trgovanja z zakladnimi menicami TZ177 in SZ111 izdajatelja Republika Slovenija

Izdajatelj:

Republika Slovenija

Naslov:

Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana

Oznaka:

TZ177

SZ111

ISIN koda:

SI0002502563

SI0002502571

CFI koda:

DYZTXR

DYZTXR

FISN koda:

RS/DISC TB 20200514 GOVT GTD

RS/DISC TB 20200813 GOVT GTD

Mesto trgovanja:

XLJU

XLJU

Segment borznega trga:

Trg obveznic – zakladne menice

Število:

48.000

62.000

Skupna nominalna vrednost (EUR):

48.000.000,00

62.000.000,00

Datum izdaje v KDD, d. d.:

13. 2. 2020

13. 2. 2020

Datum uvrstitve na borzni trg:

17. 2. 2020

17. 2. 2020

Začetek trgovanja:

17. 2. 2020

17. 2. 2020

Datum zaustavitve in umika  iz trgovanja na borznem trgu:

12. 5. 2020

11. 8. 2020

Datum zapadlosti:

14. 5. 2020

13. 8. 2020

En lot:

Apoen 1.000,00 EUR

Apoen 1.000,00 EUR

Minimalna količina za trgovanje:

En lot

Tečaj zakladnih menic:

Izražen v odstotku od nominalne vrednosti zakladne menice

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 13.02.2020