Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-79/20

DARS d.d., Celje

Podpis kreditne pogodbe z Evropsko investicijsko banko

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d. d., Ulica XIV. divizije 4, Celje je z Evropsko investicijsko banko dne 13. 2. 2020 sklenila kreditno pogodbo za najem kredita v višini 90 milijonov evrov, za financiranje gradnje druge cevi predora Karavanke, z ročnostjo 22 let, s 3-letnim obdobjem za črpanje.

Zadolžitev je zavarovana preko banke EIB z garancijo EFSI (Evropskega sklada za strateške naložbe).

Ta informacija bo objavljena tudi na spletnih straneh družbe (www.dars.si), kjer bo dostopna še vsaj pet let od objave.

Komuniciranje
Datum: 17.02.2020