Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-12/20

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in členom 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 10. 2. 2020 do vključno 17. 2. 2020. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 16.845 lastnih delnic v skupni vrednosti 1.303.188 EUR, in sicer:

- 10. 2. 2020   1.711   delnic po povprečni tehtani ceni 76,97 EUR,
- 11. 2. 2020   2.388   delnic po povprečni tehtani ceni 77,00 EUR,
- 12. 2. 2020   4.818   delnic po povprečni tehtani ceni 77,20 EUR,      
- 13. 2. 2020   2.931   delnic po povprečni tehtani ceni 77,49 EUR,
- 14. 2. 2020   1.879   delnic po povprečni tehtani ceni 77,40 EUR in
- 17. 2. 2020   3.118   delnic po povprečni tehtani ceni 77,97 EUR.

Posredniki pri nakupih so bili SKB d.d., NLB d.d. in Ilirika, d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.281.627 kar je predstavljalo 3,908 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.298.472 kar predstavlja 3,960 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 18. 2 . 2020 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 18.02.2020