Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-85/20

PETROL d.d., Ljubljana

Odgovor na poziv SDH, d.d.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Družba Petrol d.d., Ljubljana, je s strani delničarja Slovenski državni holding, d.d. na pobudo delničarja Republika Slovenija, prejela poziv na podajo informacije oziroma pojasnila glede sklenitve memoranduma med družbo Petrol d.d., Ljubljana in družbo PJSC T Plus. 

Kot je že bilo poročano v medijih, je Petrol d.d., Ljubljana, dne 11.09.2019, v sklopu meddržavne komisije Slovenija-Rusija, z družbo PJSC T Plus podpisal nezavezujoč memorandum. Pred sklenitvijo zgoraj navedenega memoranduma je Petrol d.d., Ljubljana preveril družbo PJSC T Plus in tudi njene družbenike. Ugotovilo se je, da nihče od njih ni uvrščen na slovensko ali evropsko sankcijsko listo.

Po izvedbi internih postopkov je Petrol d.d., Ljubljana, dne 11.09.2019, sklenil omenjeni memorandum z družbo PJSC T Plus. Pogodbeni stranki sta se dogovorili, da bosta proučili možnosti morebitnega medsebojnega poslovnega sodelovanja na področju optimizacije toplovodnih sistemov v lasti oziroma upravljanju PJSC T Plus. Do konkretnega posla oziroma morebitne sklenitve pogodbe o izvedbi posla ni prišlo.

Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana
Datum: 21.02.2020