Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-150/20

LUKA KOPER, d.d., Koper

Poslovanje v razmerah epidemije Covid-19

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje Luka Koper, d.d. objavlja naslednje sporočilo.

 

Skladno s pozivom Slovenskega državnega holdinga d.d. družbam s kapitalsko naložbo države z dne 12.3.2020, Luka Koper, d.d. podaja javno informacijo investicijski in ostali zainteresirani javnosti glede razmer in ukrepov vezanih na širjenje virusa Covid-19.

Koprsko pristanišče je objekt posebnega pomena za obrambo in gospodarstvo Republike Slovenije in ima status objekta kritične infrastrukture. Luka Koper, d. d., ima kot koncesionar v koprskem pristanišču izdelan načrt odzivanja na krize, vključno z epidemijo. Luka Koper, d. d. je še pred prvim primerom okužbe s koronavirusom v Sloveniji vzpostavila delovno skupino, ki sprejema ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe. Načrt ter ukrepi odzivanja so preverjeni in se jih implementira fazno. Njihov namen je zagotovitev neprekinjenega delovanja družbe, s ciljem zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja.

Družba je sprejela tudi protokol za morski in kopenski del, ki je usklajen z NIJZ in vsemi državnimi organi, ki izvajajo svoja pooblastila na območju pristanišča. Poleg teh ukrepov je družba sprejela vrsto dodatnih ukrepov med katere sodijo tudi: prilagajanje urnikov operativnega dela in procesov s ciljem zmanjšanja neposrednega kontakta med zaposlenimi, organizacija dela s poudarkom na način preko oddaljenega dostopa in izvajanje sestankov na daljavo ter poostreni samozaščitni in higienski ukrepi. Vse sprejete ukrepe ter aktivnosti družba ažurno sporoča interni in zunanji javnosti, poslovnim partnerjem in vsem zainteresiranim deležnikom.

Zaradi kompleksnosti razmer v celotni globalni logistiki bomo lahko posledice epidemije na pretovor in poslovanje ocenjevali naknadno, predvidoma v sklopu poročila o poslovanju v prvem kvartalu letošnjega leta, ki je po finančnem koledarju predvideno za konec maja 2020. V tem trenutku je namreč nemogoče predvideti posledic, saj ladjarji in ostali deležniki dobavnih verig prilagajajo svoje delovanje aktualnim razmeram. Prav tako je nemogoče predvideti posledic ukrepov, ki jih sprejemajo države v Evropi in drugje. V Luki Koper smo neprestano na zvezi z ladjarji in vsemi ostalimi poslovnimi partnerji, spremljamo razmere ter se prilagajamo spremembam. Delo v pristanišču trenutno poteka normalno. V primeru, da bi prišlo do pomembnejših motenj v delovanju, bomo zainteresirano javnost pravočasno obvestili.

Informacija bo od 18.3.2020 dalje objavljena tudi na spletni strani družbe www.luka-kp.si

 

Uprava družbe
Datum: 18.03.2020