Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-286/20

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Zavarovalnica Triglav že vrsto let z organiziranim zbiranjem pooblastil omogoča svojim delničarjem, da glasujejo na skupščini preko pooblaščencev, ki glasujejo v skladu z njihovimi navodili. Zaradi negotovih razmer pandemije je ta možnost glasovanja na skupščini na daljavo letos še toliko bolj priporočljiva. Pooblaščenci za zbiranje pooblastil so:

  • Andrej Slapar, predsednik uprave Zavarovalnice Triglav od leta 2013,
  • Uroš Ivanc, član uprave Zavarovalnice Triglav od leta 2014,
  • Tadej Čoroli, član uprave Zavarovalnice Triglav od leta 2014,
  • Milan Tomaževič, upokojenec, član nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav od leta 2017, kjer opravlja tudi funkcijo predsednika strateške komisije,  
  • Peter Celar, upokojenec, član nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, predstavnik delavcev, z mandatom od leta 2011.

Delničarji Zavarovalnice Triglav bodo predvidoma od petka, 8. 5. 2020 dalje prejeli na svoj naslov individualizirano prijavo s pooblastilom za glasovanje na 45. skupščini delničarjev zavarovalnice, ki bo potekala 2. 6. 2020. Skladno z navodili podpisano in izpolnjeno prijavo s pooblastilom je potrebno vrniti na naslov Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana do vključno petka, 29. 5. 2020 v priloženi predplačani ovojnici.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 7. 5. 2020  dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.
Datum: 07.05.2020
Pripeti dokumenti:  Pismo uprave