Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-292/20

NLB, d. d., Ljubljana

NLB d.d., Ljubljana v pogovorih z MIGA glede pridobitve jamstev za optimizacijo kapitala na konsolidirani osnovi

V skladu s Pravili Ljubljanske borze, 17. členom Uredbe (EU) št. 596/2014 in 130. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: NLB d.d.) obvešča javnost, da se s ciljem optimizacije kapitala na konsolidirani osnovi pogovarja z Multilateral Investment Guarantee Agency (v nadaljevanju MIGA; del Svetovne banke) glede morebitne pridobitve jamstev za zavarovanje pred tveganjem razlastitve obveznih rezerv, ki jih imajo bančne članice NLB Skupine pri njihovih lokalnih centralnih bankah. Pogodbe o jamstvih naj bi se z MIGO podpisale za vsako posamezno bančno članico NLB Skupine. Transakcije, ki bodo predvidoma izvedene kasneje letos, bi lahko znižale obseg tvegane aktive NLB d.d. na konsolidirani ravni za okoli 300 mio EUR.        

V povezavi z morebitnimi transakcijami je MIGA objavila povzetke predlaganih jamstev, ki so dostopni na naslednji povezavi: https://www.miga.org/projects.

Ta objava bo dostopna na spletni strani NLB (www.nlb.si) od 11. maja 2020 dalje za obdobje najmanj 5 let.

 

Odnosi z vlagatelji
NLB d.d., Ljubljana
Datum: 11.05.2020