Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-305/20

PRVA GROUP PLC. - SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana

Obvestilo o sprejetih sklepih nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba PRVA GROUP PLC. - SKUPINA PRVA D.D., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Na 56. redni seji nadzornega sveta, ki je potekala 14.5.2020, so člani nadzornega sveta:

  • potrdili zapisnik prejšnje seje nadzornega sveta,
  • se seznanili s poročilom revizijske komisije in potrdili sprejete sklepe revizijske komisije,
  • sprejeli konsolidirano letno poročilo družbe za leto 2019 ter poročilo o odnosih do povezanih družb za leto 2019,
  • se seznanili s finančnim poročilom družbe Prva Group plc. in njenih hčerinskih družb za obdobje 1 – 3 2020,
  • sprejeli poročilo nadzornega sveta za poslovno leto 2019,
  • potrdili odločitev uprave o neizplačilu nagrade za delo v letu 2019,
  • predlagali skupščini družbe nove člane nadzornega sveta za naslednji mandat in revizijsko hišo za leto 2020, 2021 in 2022 ter potrdili predlog sklica skupščine,
  • določili termin naslednje seje nadzornega sveta.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe www.prvagroup.eu od 14.5.2020 dalje in sicer za obdobje najmanj 10 let.

Uprava družbe SKUPINA PRVA, d.d.
Datum: 14.05.2020