Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-308/20

NLB, d. d., Ljubljana

NLB Skupina v 1. četrtletju: Kljub oblikovanju kreditnih oslabitev in rezervacij zaradi epidemije koronavirusa 18,3 milijona evrov čistega dobička

Danes, 14. maja, se je Nadzorni svet NLB d.d. sestal na svoji 62. redni seji, na kateri je osrednjo pozornost namenil rezultatom poslovanja v prvih treh mesecih letošnjega leta. NLB Skupina je v tem obdobju ustvarila 18,3 milijona evrov čistega dobička, kar je 39,6 milijona evrov manj kot v enakem obdobju lani, zlasti zaradi oblikovanja kreditnih oslabitev in rezervacij, vezanih na izbruh epidemije koronavirusa.

Več podrobnosti o poslovanju NLB Skupine v 1. četrtletju leta 2020 je na voljo v Medletnem poročilu NLB Skupine, ki je bilo objavljeno danes. V petek, 15. maja, ob 11. uri pa zainteresirane deležnike vabimo, da v živo spremljajo predstavitev poslovnih rezultatov s strani Uprave NLB. Predstavitev, po kateri bo uprava odgovarjala tudi na vprašanja, bo na voljo na tej povezavi.

Čisti obrestni prihodki NLB Skupine v prvem četrtletju 2020 so znašali 77,4 milijona evrov, kar pomeni 2,0 milijona evrov oziroma 3 odstotke manj v primerjavi z enakim obdobjem lani, predvsem zaradi višjih obrestnih odhodkov kot posledice izdaje novih podrejenih Tier 2 instrumentov s strani Banke, kar pa je delno nadomestila z večjim obsegom kreditov.  

Prihodki iz čistih opravnin so bili za 6 odstotkov višji kot v enakem obdobju lani in so znašali 42,4 milijona evrov, predvsem v segmentu poslovanja s prebivalstvom v bančnih članicah na trgih JV Evrope. V drugi polovici marca 2020 je zaradi izbruha epidemije koronavirusa prišlo do upada čistih opravnin, in sicer predvsem pri kartičnem poslovanju, saj so stranke zaradi omejitev gibanja opravile manj dvigov in plačil.

Zaradi nižjih donosov na portfelj vrednostnih papirjev in kreditov ter višjih stroškov financiranja se je neto obrestna marža Skupine znižala in je znašala 2,29 %. Delež stroškov v neto prihodkih (CIR) je znašal 60,3 %, kar je 8,5 o.t. več v primerjavi z enakim obdobjem lani.  

NLB Skupina je v prvem četrtletju 2020 oblikovala oslabitve in rezervacije v skupnem znesku 28,3 milijona evrov, v enakem obdobju lani pa 0,6 milijona evrov. Dodatne kreditne oslabitve in rezervacije v skupni vrednosti 24,5 milijona evrov so bile oblikovane v prvem četrtletju 2020 zaradi izbruha bolezni COVID-19 in posledične prilagoditve makroekonomskih scenarijev, ki temeljijo na napovedih, ki so jih pripravili EK, Mednarodni denarni sklad, UMAR, BS in drugi zanesljivi strokovnjaki, ter vključujejo tudi omilitvene ukrepe, ki so jih sprejele države v regiji.

Bruto krediti strankam so znašali 8.125,6 milijona evrov, kar je 2-odstotna rast glede na konec leta 2019. Bruto krediti fizičnim osebam so ostali na enaki ravni, bruto krediti podjetjem pa so se v primerjavi s koncem leta 2019 povečali za 5 %. Ostri omejevalni ukrepi glede kreditiranja prebivalstva v Sloveniji, ki jih je sprejela BS novembra 2019, in izbruh bolezni COVID-19 v drugi polovici marca so vplivali na zmanjšanje števila novih kreditov fizičnim osebam, medtem ko je naraslo povpraševanje po kreditih za obratna sredstva podjetij.

Skupina ohranja zelo močan likvidnostni položaj na ravni Skupine in posameznih bančnih članic.

Depoziti strank so se v primerjavi s koncem leta 2019 zmerno povečali.  

Količnik skupnega kapitala Skupine je znašal 18,5 %, kar je 2,2 o.t. več kakor konec leta 2019 zaradi vključitve podrejenih instrumentov Tier 2. Slednje predstavlja trdno osnovo za pokritje vseh regulatornih kapitalskih zahtev, vključno s kapitalskimi blažilniki in ostalimi trenutno znanimi zahtevami, pa tudi za pokritje kapitalske zahteve v okviru 2. stebra, tudi v zaostrenih okoliščinah v času epidemije koronavirusa.

Kakovost kreditnega portfelja se v 1. četrtletju leta 2020 ni poslabšala (delež slabih posojil in izpostavljenosti v skladu s smernicami EBA je ostal nespremenjen in je znašal 2,7 %). NLB Skupina pričakuje, da se bo kakovost kreditnega portfelja poslabšala v letu 2020, preko migracije nekaterih strank v slabše razrede kreditne kvalitete, vključno s povečanjem slabih posojil kot posledica trenutnega makroekonomskega okolja.

Rahljanje preventivnih protikorona ukrepov

Banka pozorno spremlja razmere v zvezi z epidemijo koronavirusa in sproti ustrezno prilagaja svoj odziv. Po nekaj tednih poslovanja z zmanjšanim številom poslovalnic in s skrajšanimi delovnimi časi, je konec aprila večina poslovalnic znova odprla svoja vrata.

Vračanje zaposlenih, ki so delo opravljali od doma, v poslovne prostore banke se bo predvidoma začelo 18. maja. Vrnitev bo potekala postopno in skladno z vsemi preventivnimi zdravstvenimi ukrepi.

NLB Skupina – regijski specialist

Nove okoliščine, povezane s pandemijo koronavirusa in gospodarsko hibernacijo, niso vplivale na naš dolgoročni cilj biti vodilni regijski specialist na trgu.

Kljub spremenjenim tržnim razmeram, ki imajo za posledico bistveno večje izzive, vodstvo še naprej ohranja svoje srednjeročne finančne cilje. A če se ne vzpostavi boljše razumevanje morebitnih posledic epidemije, je treba domnevati, da se lahko časovnica doseganja nekaterih ciljev spremeni.

Pritisk k pospešitvi digitalizacije poslovnega modela in s tem izboljšanje izkušnje strank, hkrati pa večji kratkoročni poudarek na upravljanje stroškov, bo vsaj začasno nekoliko nadomestil šibkejša dohodkovna okolja, in sicer tako v poslovanju s podjetji kot s prebivalstvom. Naša predanost strankam in domači regiji pa ostaja nespremenjena.  

Spremembe v gospodarskem okolju prav tako niso vplivale na ambicije NLB Skupine, da okrepi svoj položaj v Jugovzhodni Evropi ter da postane sistemski igralec na vseh trgih, kjer posluje, še posebej na srbskem trgu, za katerega se zdi – poleg tega, da je za NLB Skupino naravno strateško pomemben –, da je zaradi strukture svojega gospodarstva bolj odporen na epidemijo. Postopek prevzema Komercijalne Banke, ki je odvisen od pridobitve soglasja številnih regulatorjev, naj bi se zaključil do konca leta, vsi postopki pa tečejo v skladu z načrtom.   

Selitev na digitalne poti

Številke v Sloveniji kažejo, da so se z izbruhom epidemije koronavirusa stranke vse bolj odločale za uporabo spletnih in mobilnih storitev ter zelo hitro ter odločno spremenile svoje uporabniške navade. Število uporabnikov mobilne banke Klikin je tako prvič preseglo število uporabnikov spletne banke NLB Klik. Skupni obseg plačil v spletni in mobilni banki se je v marcu glede na februar povečal za skoraj 18 odstotkov. Imetniki NLB kartic so v obdobju epidemije opravili za tretjino več spletnih nakupov kot v obdobju pred njo in v mobilni denarnici NLB Pay digitalizirali bistveno več kartic. Na priljubljenosti je izredno pridobil tudi NLB Kontaktni center, kjer so v obdobju od začetka omejevalnih ukrepov do konca aprila zabeležili 150.000 kontaktov (po telefonu, e-pošti, spletnem klepetu, video klicu), kar je skoraj še enkrat več (96 odstotkov) kot v obdobju pred epidemijo. Video klic, ki omogoča identifikacijo stranke na daljavo, je v tem času uporabilo kar 25.000 strank. 

»Izkazalo se je, da je bilo obdobje omejevalnih ukrepov neke vrste pospeševalec procesov selitve strank in vsesplošne komunikacije na digitalne kanale in bolj varne brezstične transakcije, Predvsem pa je njihova prednost, da jih lahko stranke uporabijo kjer koli in kadar koli. Banka je bila na te nove okoliščine in potrebe strank dobro pripravljena, pohitrila je procese in še razširila nabor storitev, ki so strankam na voljo prek digitalnih poti,« je poudaril predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak.

»Kriza zaradi koronavirusa lahko za velike igralce, kot je NLB Skupina, predstavlja celo priložnost. Po eni strani to, da smo največja bančna in finančna skupina s sedežem v tej regiji in skupina, za katero je ta regija dom, pomeni, da nas ljudje poslušajo. Po drugi strani pa je to lahko dodatna spodbuda, da v celoti izkoristimo svoj potencial,« dodaja predsednik uprave NLB Brodnjak.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo od 14. maja 2020 dalje na voljo na uradni spletni strani Izdajatelja (www.nlb.si).

Odnosi z vlagatelji
NLB d.d., Ljubljana
Datum: 14.05.2020