Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-321/20

NAMA d.d. LJUBLJANA

Objava sklica 29. redne letne skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje ter na podlagi 36. člena statuta družbe Nama d.d. Ljubljana, uprava družbe Nama d.d. Ljubljana sklicuje

29. redno skupščino delničarjev družbe Nama d.d. Ljubljana, ki bo

19.6.2020 ob 9. uri

   na sedežu družbe, Tomšičeva ulica 1, Ljubljana

Sklic 29. skupščine je dne 18.5.2020 objavljen na spletni strani Agencije RS za javnopravne evidence.

Gradivo s predlogi sklepov in utemeljitvami je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan med 10. in 12. uro v času od dneva objave sklica skupščine, do dneva zasedanja skupščine in na spletni strani družbe www.nama.si.

Vsebina te objave bo objavljena na spletni strani družbe Nama d.d. Ljubljana (www.nama.si), od 18.5.2020 dalje ter bodo dostopne na javni spletni strani družbe še najmanj pet let.

Uprava družbe
Datum: 18.05.2020