Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-336/20

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Ukrep Agencije za zavarovalni nadzor glede izplačila dividend

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Zavarovalnica Triglav je obvestila javnost o pozivu Agencije za zavarovalni nadzor, da naj zavarovalnice do 1. oktobra 2020 ne izplačujejo dividende iz bilančnega dobička, kot tudi ne prevzemajo nepreklicne zaveze za izplačilo dividend. Uprava in Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav sta skladno s pozivom regulatorja predlagala redni letni Skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav, da bilančni dobiček, ki je po stanju na dan 31. 12. 2019 znašal 60.543.475 evrov, ostane nerazporejen.

Dne 20. 5. 2020 je Zavarovalnica Triglav prejela dopis Agencije za zavarovalni nadzor z naslovom »Ukrep Agencije za zavarovalni nadzor glede izplačila dividend«, s katerim ta od delničarjev (po)zavarovalnic in pokojninskih družb pričakuje zadržanje izplačila dividend najmanj do 1. oktobra 2020. Njegova vsebina je v prilogi.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 21. 5. 2020  dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

 

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.
Datum: 21.05.2020