Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-352/20

KD Group, d.d., Ljubljana

Objava sklica skupščine delničarjev družbe KD Group d.d.

 

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU in v skladu s 152. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov KD Group, finančne družbe, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 63, upravni odbor družbe sklicuje 27. skupščino delničarjev družbe, ki bo v petek, dne 26.6.2020 ob 11.00 uri  na sedežu družbe KD Group d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana.

 

Sklic skupščine je objavljen v časopisu Dnevnik z dne 25.5.2020. Sklic skupščine in predlogi sklepov z obrazložitvami, ter ostale informacije ter gradiva za delničarje so objavljeni na spletni strani družbe www.kd-group.com v sklopu Odnosi  z vlagatelji/ Skupščina delničarjev in na spletnih straneh Ljubljanske borze d. d. SEOnet.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in sprejetim letnim poročilom Skupine KD Group in družbe KD Group d.d. za leto 2019, Poročilom o pridobivanju lastnih delnic je delničarjem dostopno tudi na sedežu družbe KD Group d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, v tajništvu v 3. nadstropju vsak delovni dan od dneva objave sklica do zasedanja skupščine, od 9. do 15. ure.

To obvestilo bo od 25.5.2020 dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe www.kd-group.com v sklopu javnih objav.

KD Group d.d.
Upravni odbor
Datum: 25.05.2020