Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-17/20

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in členom 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 22. 5. 2020 do vključno 28. 5. 2020. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 26.900 lastnih delnic v skupni vrednosti 2.127.096 EUR, in sicer:

- 22. 5. 2020    5.223   delnic po povprečni tehtani ceni 78,78 EUR,
- 25. 5. 2020    5.527   delnic po povprečni tehtani ceni 79,00 EUR,
- 26. 5. 2020    5.227   delnic po povprečni tehtani ceni 78,91 EUR,
- 27. 5. 2020    5.112   delnic po povprečni tehtani ceni 79,12 EUR in
- 28. 5. 2020    5.811   delnic po povprečni tehtani ceni 79,52 EUR.   

   
Posredniki pri nakupih so bili SKB d.d., NLB d.d. in Ilirika, d.d.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.313.926 kar je predstavljalo 4,007 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.340.826 kar predstavlja 4,089 % vseh izdanih delnic.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 29. 5. 2020 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 29.05.2020