Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-391/20

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Prva informacija o 45. skupščini delničarjev družbe Zavarovalnica Triglav

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Na današnji 45. skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav so delničarji sprejeli predlagani sklep uprave in nadzornega sveta, da bilančni dobiček za leto 2019 ostane nerazporejen. Andrej Slapar, predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, je ob tem povedal: »Delničarjem se zahvaljujem za izkazano zaupanje. Pri odločanju o uporabi bilančnega dobička za 2019 so upoštevali oba poziva regulatorja in vidik ohranjanja finančne stabilnosti Skupine Triglav v trenutnih negotovih razmerah. Bilančni dobiček za 2019 ostaja s tem nerazporejen in namenjen za bodoče dividende delničarjev ali za druge namene skladno s sklepom skupščine

Delničarji so se seznanili z letnim poročilom Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav za leto 2019 in s politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora zavarovalnice ter upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnici za poslovno leto 2019. Skupščina delničarjev je za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, ponovno imenovala Igorja Stebernaka ter se seznanila z imenovanjem novih članov nadzornega sveta - predstavnikov delavcev.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 2. 6. 2020  dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Datum: 02.06.2020